Termenii și condițiile desfășurării sesiunilor de coaching

Termenii și condițiile desfășurării sesiunilor de coaching

1. Termenii și condițiile de mai jos se aplică tuturor serviciilor de coaching și training furnizate de Ileana Dăian-Șova, numită în continuare Ileana Dăian-Șova sau „coach”, oricărei persoane sau organizații (numite în continuare „client”) și constituie contractul pentru serviciul care va fi furnizat de Ileana Dăian-Șova pentru client.  Termenul „coaching” așa cum este utilizat aici acoperă coaching-ul pentru dezvoltare personală, coaching-ul în carieră sau vocațional, coaching-ul prin tehnici de programare neuro-lingvistică, parent coaching-ul destinat părinților clienți și, după caz, include servicii de training sau supervizare furnizate clienților, coach-ilor sau altora.

2. Coaching-ul nu reprezintă o consiliere psihologică sau vreun tip de terapie și nu trebuie interpretat ca atare.

3. În schimbul tarifului plătit de client (sau de către un terț în numele acestuia), Ileana Dăian-Șova este de acord să ofere serviciul de coaching așa cum este descris mai jos și în conformitate cu termenii și condițiile prezentate în cele ce urmează. Clientul este de acord să plătească tariful pentru serviciul de coaching în termenii și condițiile stabilite mai jos (în situațiile în care un terț plătește tariful, terțul este considerat un agent care acționează în numele clientului).

4. Data la care are loc prima ședință de coaching – online, la sediul clientului sau sau într-un loc stabilit de comun acord – este considerată a fi data de începere a serviciului. Participarea oricărei persoane la prima sesiune de coaching constituie acceptarea acestor termeni și condiții. Clientul va trebui să semneze un contract cu Ileana Dăian-Șova la începutul sesiunii de coaching desfășurate față în față, respectiv să trimită acordul său pe mail pentru desfășurarea sesiunii de coaching.

 Responsabilitate și angajament

Coach-ul va urmări să permită clientului să își stabilească și să își atingă obiective care să ajute la obținerea rezultatelor dorite de client. Clientul are răspunderea exclusivă pentru deciziile pe care le va lua în urma sesiunii sau sesiunilor de coaching cu coach-ul. Ileana Dăian-Șova nu își asumă nicio răspundere pentru acțiunile clientului. Ileana Dăian-Șova  nu are nicio răspundere pentru vreo pierdere financiară sau de alt gen suferită de vreun client după începerea sesiunilor de coaching sau pentru orice eșec perceput de către client, justificat sau nu, în a realiza o îmbunătățire semnificativă a calității vieții sale sau de a obține rezultatele sau a-și atinge obiectivele dorite.

Confidențialitatea

1. Informațiile personale sau informațiile de business furnizate de către client coach-ului în sesiunile de coaching vor fi considerate confidențiale. Acestea nu vor fi dezvăluite unei terțe părți fără permisiunea prealabilă a clientului, cu excepția cazului în care legea prevede acest lucru.

2. Coach-ul și clientul vor fi obligați să semneze un acord de confidențialitate la începutul sesiunii de coaching. Coach-ul va respecta confidențialitatea clientului și va avea permisiunea scrisă a acestuia înainte de a dezvălui faptul că acesta îi este client.

3. Ileana Dăian-Șova cere clientului să furnizeze un nume de contact de urgență și un număr de telefon, care să fie utilizat numai în caz de urgență, cum ar fi o problemă bruscă de sănătate sau un accident în timpul sesiunilor desfășurate față în față cu clientul.

4. Toate documentațiile, notițele și informațiile referitoare la client vor fi păstrate în mod confidențial.

 Claritate și stil

1. Coach-ul va discuta cu clientul despre stilul preferat de coaching. Clientul are dreptul să vorbească deschis și direct cu coach-ul lor, iar clientul este încurajat să discute cu coach-ul în procesul de coaching orice preocupări pe care le are, în orice domeniu al vieții sale. Coach-ul consideră salutară deschiderea și onestitatea.

2. Feedback-ul despre serviciul primit este binevenit și poate fi dat în timpul unei sesiuni de coaching sau prin e-mail la contact@ileanadaiansova.com.

3. Ileana Dăian-Șova se străduiește continuu să se asigure că standardul de servicii pe care îl oferă clienților săi rămâne la cotele cele mai înalte. La sfârșitul procesului de coaching sau a seriilor de sesiuni de coaching, clientul va fi rugat să completeze un formular de feedback.

 Procesul de coaching

1. Programul de coaching va fi stabilit între coach și client și poate fi rezervat cu până la 3 luni înainte de data desfășurării propriu-zise. Coach-ul va recomanda frecvența sesiunilor de coaching pe baza unei evaluări profesionale a cerințelor clientului. Această recomandare sau plan, nu este obligatorie și poate fi modificată și ajustată pe parcursul sesiunilor de coaching, de comun acord, în conformitate cu termenii stabiliți în prezentul acord.

2. Numărul sesiunilor de coaching va fi convenit la începutul procesului de coaching între coach și client și confirmat de către coach prin e-mail sau corespondență scrisă. În cazul în care nu este convenit un anumit număr, sesiunile vor fi furnizate succesiv, una câte una. Datorită naturii sesiunilor de coaching, numărul inițial recomandat de obicei este de patru ședințe, numarul acestora putand varia în funcție de situația prezentată de client. Plata completă se face înainte de sau la prima sesiune. Ulterior, se pot rezerva sesiuni suplimentare.

3. Durata fiecărei sesiuni este de obicei de 60 min, dar poate fi convenită între coach și client la începutul sesiunii.

4. Coaching-ul va avea loc între client și coach față în față (locul stabilit de comun acord), prin canale ONLINE  – Skype, Zoom, FB Messenger, WhatsApp, etc. (clientul apelează coach-ul la ora exactă, stabilită anterior) sau telefonic (clientul apelează coach-ul la ora exactă, stabilită anterior).

5. Coach-ul poate indica sarcini sau exerciții clientului pe care acesta să le finalizeze sau realizeze între sesiunile de coaching. Nu există nicio obligație din partea clientului de a finaliza aceste sarcini, însă a nu face acest lucru poate încetini progresul clientului în ceea ce privește obținerea unei calități îmbunătățite a vieții, obținerea de rezultate sau atingerea dezideratelor personale. În cazul în care este posibil, clienții sunt invitați să prezinte orice informație solicitată de coach cu privire la temele primite cu cel puțin 24 de ore înainte de sesiunea de coaching, când urmează să fie discutate. Coach-ul va oferi feedback cu privire la sarcinile finalizate în timpul sesiunilor de coaching.

6. Clientul poate contacta coach-ul cu decență, prin e-mail, între sesiuni pentru a împartași un succes sau pentru a solicita clarificări cu privire la problema prezentată. Sprijinul punctual dintre sesiuni este considerat de către coach ca fiind o parte necesară a procesului de coaching. În funcție de situație coach-ul va indica clientului în avans dacă natura contactului dintre sesiuni implică o taxă suplimentară. Astfel nu vor fi impuse taxe fără acordul prealabil al clientului.

 Anularea și reprogramarea ședințelor

1. În cazul în care clientul trebuie să reprogrameze o sesiune de coaching, el trebuie să trimită coach-ului o notificare în acest sens cu cel puțin 48 de ore înaintea sesiunii de coaching stabilite inițial. Nu se vor acorda rambursări clienților pentru sesiunile de coaching neutilizate, cu excepția cazului în care s-a dat o notificare cu minim 48 de ore înainte de sesiunea programată. În situații excepționale, coach-ul poate avea nevoie să reprogrameze o sesiune de coaching; în aceste situații, coach-ul va face eforturile adecvate pentru a oferi o programare alternativă satisfăcătoare pentru client.

2. În cazul în care un client plătește pentru o sesiune sau mai multe sesiuni, în prealabil, aceste sesiuni plătite trebuie să se desfășoare în termen de 6 luni de la plată, sau taxa este considerată pierdută, ea nemaiputând fi rambursată clientului.

3. Clientul își poate rezilia contractul de coaching în orice moment în scris. Orice sume datorate de client în momentul anulării contractului trebuie plătite imediat de către client coach-ului. Rambursările plăților efectuate pentru sesiuni viitoare vor fi în cazul acesta la latitudinea Ileana Dăian-Șova, în acord cu celelalte prevederi menționate în Termenii și condițiile desfășurării sesiunilor de coaching.

4. În circumstanțe excepționale, cum ar fi boala sau indisponibilitatea datorată decesului sau a altor angajamente, comportament necorespunzător din partea clientului, conflict de interese real sau potențial sau alte motive, Ileana Dăian-Șova poate decide să rezilieze contractul pentru serviciul oferit clientului sau să refuze sau să nu poată oferi clientului sesiuni suplimentare de coaching. În astfel de circumstanțe, clientul va primi o notificare de reziliere de la Ileana Dăian-Șova, iar atunci când este posibil i se vor rambursa eventualele plăți în avans efectuate pentru sesiunile de coaching care nu au fost încă furnizate, în acord cu celelalte prevederi menționate în Termenii și condițiile desfășurării sesiunilor de coaching.

5. Pot exista situații în care coach-ul poate recomanda clientului să caute un serviciu alternativ mai adecvat nevoilor sale curente. În acest caz, Ileana Dăian-Șova va discuta pe larg cu clientul motivele recomandării sale. Este responsabilitatea exclusivă a clientului de a decide dacă urmează recomandarea, iar Ileana Dăian-Șova nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatul deciziilor pe care clientul alege să le ia.