Termenii și condițiile de utilizare website

Termenii și condițiile de utilizare website

Utilizatorii http://www.ileanadaiansova.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile ce se adauă prevederilor legislației în vigoare. Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modifcări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Prin accesarea http://www.ileanadaiansova.ro utilizatorii sunt de acord să respecte temenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația în vigoare.

1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Fără niciun preaviz și fără nicio notificare, termenii și condiţiile de utilizare se pot modifica oricând, Ileana Dăian-Șova poate schimba oricând conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea pe acest site și nu au caracter retroactiv.

2. Disponibilitatea serviciului

Ileana Dăian-Șova își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Ileana Dăian-Șova nu este răspunzătoare față de utilizator, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului http://www.ileanadaiansova.ro, incluzând aici texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Ileana Dăian-Șova și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
Folosirea, fără acordul scris al Ileana Dăian-Șova a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Reproducerea, prezentarea, utilizarea ori modificarea parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Ileana Dăian-Șova, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

Așadar, niciuna dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al http://www.ileanadaiansova.ro.

4. Notificări în format electronic

Prin folosirea site-ului http://www.ileanadaiansova.ro pentru: primirea de notificări în format electronic (newsletter), comentarii pe blog, participarea la programele de consultanță, Clientul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la http://www.ileanadaiansova.ro incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. Pentru a respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări în format electronic din partea http://www.ileanadaiansova.ro.

5. Responsabilități privind programele de consultanță

http://www.ileanadaiansova.ro nu este responsabil pentru orice probleme apărute prin folosirea în alt scop sau incomplet/insuficient a a programelor de consultanță cumpărate prin intermediul acestui site.
http://www.ileanadaiansova.ro
nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea planurilor de consultanță în modul în care ele sunt prezentate utilizatorului.

6. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

7. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

Ileana Dăian-Șova își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate reglementările în vigoare.

8. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser 

Site-ul http://www.ileanadaiansova.ro  este găzduit de serverele unei terțe companii. Ileana Dăian-Șova  nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare.

De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina Ileana Dăian-Șova.

Ileana Dăian-Șova nu poate răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul http://www.ileanadaiansova.ro  Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor site-urilor respective.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Ileana Dăian-Șova își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • Sunt licențioase ori calomnioase.

9. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Proprietarul poate să ia decizia închiderii sale oricând.  Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voința proprietarului, nu voi fi răspunzătoare pentru eventualele daune.

10. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu produsele promovate

Serviciile de coaching sunt destinate persoanelor clinic sănătoase și nu se susbtituie niciunei forme de psihoterapie. Ileana Dăian-Șova nu oferă diagnostic, pune la dispoziție servicii de coaching, nu de terapie.

Toate articolele publicate pe site-ul http://www.ileanadaiansova.ro reprezintă strict opinia personală a Ileana Dăian-Șova, scopul acestora fiind informarea. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorului sunt inviolabile. Aceasta nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

11. Litigii

Termenii și condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației române.
În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației (prin poștă sau e-mail).
În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

12. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Parțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

13. Dispoziții finale

Prin completarea fișei de înscriere, Clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat. În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului, http://www.ileanadaiansova.ro nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificari, setări etc. care nu sunt facute de către administratorul site-ului.

Contact

Prin utilizarea formularului de contact de pe http://www.ileanadaiansova.ro Clientul permite http://www.ileanadaiansova.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).
http://www.ileanadaiansova.ro, va considera că acesta consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.