Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice http://www.ileanadaiansova.com are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizator.

2. http://www.ileanadaiansova.com utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale și nu fac obiectul vânzării către terți.

3. http://www.ileanadaiansova.com colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:
-validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
pentru a asigura accesul acestuia la PRODUS;
-trimiterea de newslettere și/sau informări periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
-contactarea acestuia, la cererea sa;
-contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
-scopuri statistice;
-răspunsul la comentariile de pe blog.
Prin acceptarea acestor condiții fiecare Utilizator și-a exprimat consimțământul ca http://www.ileanadaiansova.com să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Client are dreptul de a obtine de la http://www.ileanadaiansova.com, printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:
a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii.

I. În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul http://www.ileanadaiansova.com sau a comandării produselor Utilizatorii http://www.ileanadaiansova.com sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile ce se adauă prevederilor legislației în vigoare. Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modifcări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Prin accesarea http://www.ileanadaiansova.com utilizatorii sunt de acord să respecte temenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația în vigoare.
Clientul își dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către http://www.ileanadaiansova.com în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia și prelucrarea datelor personale.
II. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către http://www.ileanadaiansova.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

Contact
Prin utilizarea formularului de contact de pe http://www.ileanadaiansova.com Clientul permite http://www.ileanadaiansova.com să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).
http://www.ileanadaiansova.com, va considera că acesta consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.