NLP

La începuturile sale definirea conceptului era relativ simplă:
NLP este un set de modele de comportament terapeutic eficient sau un sistem terapeutic bazat pe aceste modele.

Ulterior, când în sfera de interes şi de aplicabilitate a NLP au intrat domenii de activitate tot mai diverse, cum ar fi educaţia, vânzările, negocierile, comportamentul organizaţional, o astfel de definiţie, nu a mai fost suficientă.

Şi astfel a apărut necesitatea unei redefiniri.

Astfel, s-a conturat ideea definirii NLP ca „ştiinţa și arta eficienţei personale”.

O altă perspectivă de a defini NLP-ul și care consider că poate fi utilă celui interesat, se referă chiar la sensul sintagmei „Programare Neuro – Lingvistică”.

Este nevoie să precizez că acest nume conţine trei idei simple şi în acelaşi timp fundamentale.

Termenul de programare realizează o deschidere către ideea că procesele psihice, experienţele subiective, viaţa umană nu se desfăşoară oricum, la întâmplare, ci conduse după nişte programe, după trasee construite în urma experienţelor de viaţă parcurse de individ. Mai mult decât atât, persoana este sau poate deveni la un moment dat propriul programator, cu
alte cuvinte poate alege care vor fi acele programe anume după care îşi va conduce existenţa.
Ideea de bază este aceea că există o varietate destul de mare de moduri concrete, particulare în care ne putem organiza gândurile, emoţiile şi acţiunile, astfel încât să ne simţim confortabil şi să fim eficienţi în relaţie cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu lumea în genere.

Termenul de neuro – oglindeşte viziunea, gândirea sistemică ce stă la baza NLP.
Mintea şi corpul fiind părţi ale unui singur mare sistem cibernetic – fiinţa umană, este firesc ca orice desfăşurare pe plan cognitiv sau emoţional să aibă un corespondent pe plan nervos şi somatic. De asemenea, întreaga noastră experienţă porneşte de la procesele de tip senzorial, procese care se bazează în înalt grad pe funcţionarea sistemului nervos.

Termenul de lingvistic aduce în atenţie ideea că folosim limbajul atât pe plan extern, pentru a comunica, cât şi pe plan intern, pentru a construi sensuri, a acorda semnificaţii experienţelor, pentru a ne ordona gândurile şi comportamentele, într-un cuvânt pentru
autoreglaj.

Iată 3 idei principale cu care aș dori să rămâi după citirea acestei descrieri

1. NLP-ul reprezintă un model al felului în care indivizii își structurează experiențele de viață unice. Este unul dintre modurile de a privi și organiza complexitatea extraordinară a gândirii și comunicării umane.
Privind lumea cu un singur ochi, ne e dificil să-i descoperim adevărata profunzime. Prin intermediul tehnicilor NLP explorăm o mulțime de noi perspective și dimensiuni ale ființei noastre și a realității externe.

2. NLP-ul semnifică o atitudine a minții și un mod de a fi în lume ce cu greu poate fi exprimat în cuvinte. De exemplu, plăcerea prilejuită de o minunată bucată muzicală provine din faptul că o asculți, și nu din faptul că te uiți la note.

3. NLP-ul este practic. Constă într-un ansamblu de modele, aptitudini și tehnici concepute în vederea gândirii și acțiunii eficiente în lume.

Scopul ultim al NLP-ului este să fie util, să sporească posibilitățile de alegere și să dezvolte calitatea vieții.

Fă-ți o programare acum!

Ședința poate avea loc la telefon, ONLINE sau față în față.